Vítejte na webových stránkách obce Dubicko

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název Obecní úřad Dubicko

2. Důvod a způsob založení

Obec Dubicko (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Dubicko
Velká Strana 56
789 72 Dubicko
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dubicko

Velká Strana 56

789 72 Dubicko

4.3 Úřední hodiny

pondělí        7,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00

středa          7,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00

 

Fakturační adresa:

Obec Dubicko

Velká Strana 56

789 72  Dubicko

 

4.4 Telefonní čísla +420 583 449 231 4.5 Čísla faxu 4.6 Adresa internetové stránky http://www.dubicko.cz/ 4.7 Adresa e-podatelny podatelna@dubicko.cz 4.8 Další elektronické adresy podatelna@dubicko.cz 4.9 ID datové schránky obec xcpbejc

5. Případné platby lze poukázat 153788011/0300 / ČSOB

6. IČ 00302538

7. DIČ CZ00302538

8. Rozpočet Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

10. Příjem stížností a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva

Jste zde: Úvod > Povinně zveřejňované informace

© 2011 Obec Dubicko | Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Úvodní strana | Kontaktní informace | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti