Vítejte na webových stránkách obce Dubicko

Úřední deska

Informace z jiných úřadů

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
01.10.2020 05.11.2020 Vyhlášení nouzového stavu pro ČR od 5.10.2020
17.09.2020 15.11.2020 OUDU 1032/2020 Výzva k provedení ořezu
01.07.2020 17.07.2020 OUDU 734/2020 odvolání sucho 2020
16.06.2020 02.07.2020 OUDU 668/2020 Opatření_PÚP sil 31541 Dubicko_Stavba chodníků ul. Rybník, Velká Strana
15.06.2020 01.07.2020 OUDU 662/2020 Veřejnoprávní smlouva na zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
15.06.2020 01.07.2020 OUDU 649/2020 Rozhodnutí
20.05.2020 05.06.2020 Návrh závěrečného účtu MiZ za rok 2019
20.05.2020 05.06.2020 Mimořádné opatření od 25.05.2020
19.05.2020 04.06.2020 OUDU 536/2020 Rozhodnutí - stavební povolení k vodním dílům - Dubický potok, IDVT: 10201626
04.05.2020 01.07.2020 OUDU 480/2020 vyhlášení sucha 2020
28.04.2020 14.05.2020 Návrh ZÚ Vodovodu Pomoraví za r. 2019
21.04.2020 31.05.2020 Úprava úředních hodin podatelen Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
21.04.2020 28.05.2020 OUDU 436/2020 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
17.04.2020 31.05.2020 OUDU 425/2020 Mimořádné opatření ze den 15.04.2020
03.04.2020 25.04.2020 Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti
01.04.2020 30.06.2020 OUDU 363/2020 Odpověď Dubicko - zrušení registrace
01.04.2020 21.05.2020 OUDU 372/2020 Žádost o zveřejnění listiny na úřední desce
01.04.2020 17.04.2020 OUDU 368/2020 OUDUs 368/2020/RL dubicko OOP PúP_omezení 12 tun při uzavírce sil. II/315 Leština
30.03.2020 30.04.2020 Doporučený postup pro testování pacientů COVID- 19 prováděné v odběrových místech
30.03.2020 30.04.2020 Zákony v souvislosti s mimořádným opatřením
30.03.2020 30.04.2020 Informace o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání
25.03.2020 30.04.2020 Dočasné uzavření MěÚ Zábřeh
25.03.2020 30.04.2020 Stanovisko MV ČR k posuzování prokazování totožnosti OP, CD a ŘP
25.03.2020 30.04.2020 Vyzvedávání eReceptů
25.03.2020 30.04.2020 Speciální stránky HZS ČR
25.03.2020 30.04.2020 Doporučení MZ ČR - používání ochranných prostředků
25.03.2020 30.04.2020 Doporučení KHS - vedení záznamů
24.03.2020 30.04.2020 VV OOP - Nařízení mimořádného opatření při epidemii ze dne 24.3.2020
24.03.2020 30.04.2020 Usnesení vlády ČR č. 274-281 o přijetí krizových opatření ze dne 23.3.2020
20.03.2020 17.04.2020 Mimořádné opatření - doba pro seniory
19.03.2020 30.04.2020 Usnesení vlady ČR č. 249 o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020
18.03.2020 30.04.2020 Rozhodnutí - zákaz vstupu bez roušek
17.03.2020 30.04.2020 Opatření přijatá FÚ pro Olomoucký kraj s ohledem na aktuální situaci v ČR
16.03.2020 30.04.2020 VV OOP - Nařízení mimořádného opatření při epidemii
16.03.2020 30.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 15.3.2020
14.03.2020 30.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14.3.2020
13.03.2020 30.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 13.3.2020
13.03.2020 30.04.2020 Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
13.03.2020 30.04.2020 Dočasné omezení autobusové dopravy
13.03.2020 30.04.2020 OUDU 310/2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu
10.03.2020 30.04.2020 Mimořádné opatření - koronavir - školy, akce
09.03.2020 25.03.2020 OUDU 287/2020 odvolání - sucho
08.03.2020 30.04.2020 Mimořádné opatření - koronavir
03.03.2020 03.04.2020 OUDU 258/2020 OUDUs 258/2020/RL dubicko Žádost o stavební povolení k vodním dílům - Dubický potok, IDVT: 10201626
28.11.2019 15.12.2019 OUDU 1374/2019 Návrh rozpočtu VP na r. 2020 vč. čl. příspěvků a čl. invest.podílů + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VP
20.11.2019 06.12.2019 OUDU 1291/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2023
01.11.2019 17.11.2019 OUDU 1197/2019 OUDUs 1197/2019/RL dubicko odeslání vyhlášky-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK
19.10.2019 06.11.2019 OUDU 1150/2019 Návrhu a rekapitulace rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Svazku obcí Mikroregi
19.09.2019 15.11.2019 OUDU 1040/2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
23.08.2019 31.12.2019 OUDU 952/2019 Bezbečnostní desatero 2019
05.08.2019 07.09.2019 Připomínkování stávajících jízdních řádů
05.08.2019 03.09.2019 OUDU 883/2019 Úplná uzavírka autobusového nádraží v Mohelnici
24.07.2019 30.06.2020 OUDU 852/2019 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
24.07.2019 09.08.2019 OUDU 845/2019 OOP_Stanovení PÚP sil. II/315 Dubicko_OBECNÍ VESELICE
19.07.2019 04.08.2019 OUDU 831/2019 OOP_Stanovení PÚP na MK_Dubicko oprava MK
18.07.2019 10.03.2020 OUDU 830/2019 vyhlášení - sucho
08.07.2019 24.07.2019 OUDU 771/2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
30.05.2019 15.06.2019 OUDU 627/2019 Informace o plánovaném postřiku
21.05.2019 06.06.2019 OUDU 594/2019 Ž_Stanovení MÚP Dubicko_ul. Nová ulice a Smíchov
15.05.2019 31.05.2019 OUDU 583/2019 Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
29.04.2019 30.06.2019 OUDU 531/2019 Žádost o zveřejnění dokumentů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní
25.04.2019 11.05.2019 Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2018
23.04.2019 31.05.2019 OUDU 492/2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
17.04.2019 03.05.2019 OUDU 482/2019 OOP_PÚP_ODYSSEA 2019_mezi obcemi Hrabová a Bohusla
09.04.2019 25.04.2019 OUDU 451/2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení -průvodní
28.03.2019 14.05.2019 OUDU 398/2019 Žádost obci o vyvěšení VV - změna 1 ÚP Dubicko - VP
27.03.2019 12.04.2019 OUDU 394/2019 Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku - stavba 3
04.02.2019 20.02.2019 OUDU 153/2019 Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku - stavba 3
17.01.2019 02.02.2019 OUDU 77/2019 Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
14.01.2019 31.12.2019 OUDU 46/2019 Rozpočet na rok 2019 - ZŠ a MŠ Dubicko
10.01.2019 26.01.2019 OUDU 43/2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
02.01.2019 18.01.2019 OUDU 2/2019 silné sucho - odvolání zákaz odběru
12.12.2018 31.12.2019 OUDU 1947/2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019
10.12.2018 31.12.2018 OUDU 1937/2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 - ZŠ - náklady a výnosy
10.12.2018 31.12.2018 OUDU 1938/2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - ZŠ - náklady, výnosy
03.12.2018 19.12.2018 Návrh rozpočtu VP 2019 - podrobný včetně plnění předchozího roku
30.11.2018 19.12.2018 OUDU 1906/2018 Návrh rozpočtu VP na r. 2019
12.11.2018 29.11.2018 OUDU 1809/2018 Návrh rozpočtu 2019, rekapitulace a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 MIZ
21.09.2018 24.10.2018 OUDU 1584/2018 DS Oznámení o VŘ - žádost o zveřejnění na úřední desce obce
10.09.2018 26.09.2018 OUDU 1528/2018 OOP_PÚP_ 100letČR_ÚUP na sil. III/31541 dne 15.9.
14.08.2018 21.09.2018 OUDU 1447/2018 Akt. č. 2a ZÚR OK - dopis k VV
31.07.2018 02.01.2019 OUDU 1407/2018 silné sucho - zákaz odběru
30.07.2018 15.08.2018 OUDU 1386/2018 Rozhodnutí o umístění stavby
02.07.2018 18.07.2018 OUDU 1310/2018 Žádost o stanovení DZ, k.ú. Dubicko
20.06.2018 30.06.2019 OUDU 1255/2018 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MiZ za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
06.06.2018 22.06.2018 OUDU 1104/2018 Oznámení zahájení územního řízení "Úprava DI směřující ke vzýšení bezpěčnosti dopravy - stavba 3"
04.06.2018 20.06.2018 OUDU 1099/2018 Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2017
31.05.2018 31.08.2018 OUDU 1077/2018 Občanské průkazy a cestovní pasy po 1. 7. 2018
30.05.2018 15.06.2018 OUDU 1073/2018 Rozeslání dokumentace EIA „Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov“
21.05.2018 08.06.2018 OUDU 1038/2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí MiZ za rok 2017 a zpráva o přezkoumání hospodaření svazku
02.05.2018 18.05.2018 OUDU 968/2018 Žádost o stanovení DZ, k.ú. Dubicko
20.04.2018 31.05.2018 OUDU 921/2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
16.04.2018 02.05.2018 OUDU 886/2018 PÚP Dubicko MK_Rekonstrukce MK Benedova, I.etapa U Hájovny
04.04.2018 10.05.2018 OUDU 806/2018 Oznámení termínu zápisu do první třídy ZŠ a do mateřské školy
26.03.2018 31.12.2018 OUDU 733/2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018
12.03.2018 31.03.2018 OUDU 602/2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
08.03.2018 24.03.2018 OUDU 599/2018 Ozn_stanovení MÚP_Cyklostezka Dubicko Bohuslavice
26.02.2018 14.03.2018 OUDU 485/2018 Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru "Rozšíření DP a pokračov
20.02.2018 08.03.2018 OUDU 433/2018 Oznámení o uzavrení verejnoprávní smlouvy - Nový vodojem Dubicko 400 m3
23.01.2018 08.02.2018 OUDU 127/2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
22.01.2018 31.01.2018 OUDU 111/2018 Nový vodojem Dubicko 400 m3
01.12.2017 31.12.2018 Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2021
01.12.2017 31.12.2018 Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
01.12.2017 31.12.2017 II. rozpočtová změna Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko roku 2017
01.12.2017 17.12.2017 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2018
20.11.2017 31.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 - náklady a výnosy - ZŠ a MŠ Dubicko
20.11.2017 31.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 - náklady, výnosy - ZŠ a MŠ Dubicko
16.11.2017 02.12.2017 OUDU 1404/2017 OOP_Stanovení MÚP Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice
13.11.2017 29.11.2017 OUDU 1359/2017 Opatření obecné povahy
06.11.2017 24.11.2017 OUDU 1341/2017 Návrh rozpočtu MiZ na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
19.10.2017 21.11.2017 OUDU 1262/2017 vyhlášení VŘ - žádost o zveřejnění na úřední desce obce Dubicko
06.10.2017 07.11.2017 OUDU 1211/2017 22E10/2016 usnesení čl. 25 D 6/11
04.10.2017 31.12.2017 Poskytnuté dotace v roce 2017 Obci Dubicko
20.09.2017 16.11.2017 OUDU 1129/2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20.09.2017 06.10.2017 OUDU 1120/2017 Návrh opatření obecné povahy
11.09.2017 11.12.2017 OUDU 1098/2017 Oznámení o zamýšleném převodu
01.08.2017 17.08.2017 OUDU 955/2017 Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely
21.07.2017 06.08.2017 OUDU 940/2017 Žádost o povolení PÚP nakládka řepy
30.06.2017 16.07.2017 OUDU 857/2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR
21.06.2017 07.07.2017 OUDU 834/2017 Nařízení města Zábřeh č. 1/2017 o LHO
20.06.2017 30.06.2018 OUDU 826/2017 Schválený závěrečný účet vč. zprávy o přezkumu hospodaření
20.06.2017 31.12.2017 OUDU 827/2017 I. rozpočtová změna 2017 MiZ
20.06.2017 20.09.2017 OUDU 792/2017 Oznámení o zamýšleném převodu
07.06.2017 07.07.2017 OUDU 707/2017 Informace k veřejné službě
30.05.2017 15.06.2017 OUDU 684/2017 OUDUs 511/2017/RL dubicko Veřejná vyhláška - rozhodnutí
30.05.2017 15.06.2017 OUDU 682/2017 OUDUs 509/2017/RL dubicko Veřejná vyhláška - rozhodnutí
29.05.2017 27.06.2017 OUDU 667/2017 Oznámení o vyhlášaení VŘ - obec Dubicko
29.05.2017 14.06.2017 OUDU 652/2017 OOP_Stanovení MÚP na sil. 31540, 31541,31542, 4447 a MK
18.05.2017 05.06.2017 OUDU 627/2017 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí MIZ 2016
12.05.2017 28.05.2017 OUDU 601/2017 OUDUs 512/2017/RL dubicko Veřejná vyhláška
11.05.2017 31.05.2017 OUDU 586/2017 Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2016
03.05.2017 19.05.2017 OUDU 545/2017 Stanovení OOP PÚP pro ZU za ÚUP silnice III/31540 "Odyssea 2017", mezi obcemi Bohuslavice a Hrabová
03.05.2017 19.05.2017 OUDU 543/2017 VV-Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad ÚR Ol. kraje
02.05.2017 31.12.2017 OUDU 534/2017 Informace k ukončené Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. . SUA-VZ-11/2016
26.04.2017 13.05.2017 OUDU 524/2017 OOP PÚP na PK v ORP Zábřeh_oprava havárií vedení CETIN a.s.
25.04.2017 30.05.2017 OUDU 520/2017 Veřejná vyhláška FÚ
10.04.2017 31.05.2017 OUDU 444/2017 Informace o placení Daně z nemovitých dětí
05.04.2017 31.12.2017 OUDU 429/2017 Rozpočtové oznámení č. 2 VP a Rozpočtový výhled VP 2018-2020
28.03.2017 14.04.2017 OUDU 393/2017 Žádost o zveřejnění na úřední desku - včelí mor
23.03.2017 12.04.2017 OUDU 391/2017 Oznámení o zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO VP
13.03.2017 29.03.2017 OUDU 350/2017 OOP PÚP "Stop Policie" 2017 BESIP
09.03.2017 31.12.2017 OUDU 405/2017 Rozpočet na rok 2017 a Rozočtový výhled na léta 2018-2020
09.02.2017 12.03.2017 OUDU 207/2017 Návrh OOP pro stanovení MÚP na sil. III/31540, 31541 a 31542 a MK
25.01.2017 10.02.2017 OUDU 152/2017 OOP PÚP 2017 na sil. II. a III.tř., MK a VPŮK v ORP Zábřeh_ opravy havárie na plynovodním vedení
23.01.2017 28.02.2017 OUDU 145/2017 Výsledek Tříkrálové sbírky 2017
23.01.2017 08.02.2017 OUDU 144/2017 Nařízení SVS
19.01.2017 04.02.2017 OUDU 139/2017 Rozhodnutí - odstranění stavby
18.01.2017 03.02.2017 OUDU 132/2017 Nařízení SVS - ukončení MVO
16.01.2017 16.02.2017 OUDU 106/2017 Nařízení SVS č.j. SVS/2017/007035-M
12.01.2017 28.01.2017 OUDU 95/2017 OOP- stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř v ORP MěÚ Zábřeh (SSOK p.o. 2017)
10.01.2017 26.01.2017 OUDU 82/2017 Nařízení SVS - Mimořádné veterinární opatření
02.01.2017 16.03.2017 OUDU 14/2017 Informace k Dani z nemovitých věcí (DNV) na rok 2017 a k Dani z nabytí nemovitých věcí (DNNV)
02.01.2017 26.01.2017 OUDU 12/2017 Oznámení o vyhlášení VŘ - obec Dubicko
01.12.2016 17.12.2016 OUDU 1559/2016 SVS PRAHA - Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele
29.11.2016 31.12.2016 OUDU 1503/2016 Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
29.11.2016 15.12.2016 OUDU 1516/2016 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2017
04.11.2016 16.12.2016 OUDU 1343/2016 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání
04.11.2016 20.11.2016 OUDU 1342/2016 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2017
03.11.2016 19.11.2016 OUDU 1340/2016 Ohlášení stavby
17.10.2016 04.11.2016 OUDU 1289/2016 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II
12.10.2016 08.11.2016 OUDU 1275/2016 OUDUs 1469/2015/RL dubicko Vyhláška ve věci řízení o určení data smrti Jiřího Šafáře
04.10.2016 28.10.2016 Přerušení dodávky elektřiny ve dnech 24.10. a 27.10.2016
07.09.2016 15.11.2016 OUDU 1097/2016 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
25.07.2016 19.08.2016 OUDU 918/2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
18.07.2016 01.09.2016 OUDU 890/2016 Informace HZS - Prázdninová nebezpečí
11.07.2016 27.07.2016 OUDU 843/2016 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
07.07.2016 23.07.2016 OUDU 823/2016 Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice
27.05.2016 12.06.2016 OUDU 644/2016 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
26.05.2016 11.06.2016 OUDU 640/2016 Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice
23.05.2016 09.06.2016 OUDU 626/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07
20.05.2016 30.11.2016 OUDU 615/2016 Poblicita VPP od 1.4.2015 do 31.10.2015
19.05.2016 07.06.2016 OUDU 612/2016 Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2015
09.05.2016 01.06.2016 OUDU 566/2016 Informace k platbě daně z nemovitých věcí
02.05.2016 18.05.2016 OUDU 533/2016 Pro včelař: Oznámení o aplikaci přípravku
28.04.2016 01.06.2016 OUDU 525/2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
29.03.2016 15.04.2016 OUDU 404/2016 Sdělení o opravě zřejmé nesprávnosti Nařízení SVS
29.03.2016 15.04.2016 OUDU 403/2016 Nařízení Státní veterinární správy
24.03.2016 09.04.2016 OUDU 395/2016 Rozhodnutí o umístění stavby Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice
17.03.2016 13.05.2016 OUDU 364/2016 Veřejná vyhláška - Územní rozvoj Olomouckého kraje
17.03.2016 30.04.2016 Informace HZS - nebezpečí při vypalování trávy
09.03.2016 01.04.2016 OUDU 333/2016 Veřejná vyhláška - Upozornění vlastníkům (nájemcům) lesů
15.02.2016 17.03.2016 OUDU 215/2016 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
21.01.2016 03.02.2016 Olomoucký kraj Vás zve na semináře k dot. programu Kotlíkové dotace v Ol. kraji
13.01.2016 29.01.2016 OUDU 79/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
09.12.2015 02.01.2016 Informace HZS - nebezpečí o Vánocích a na Silvestra
24.11.2015 31.12.2016 OUDU 1318/2015 DS - obec Dubicko - žádost o vyvěšení - neznámý vlastník
24.11.2015 31.12.2015 OUDU 1318/2015 DS - obec Dubicko - žádost o vyvěšení - neznámý vlastník
23.11.2015 31.03.2016 OUDU 1307/2015 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
20.11.2015 30.12.2015 Informace HZS - zimní období 2015
11.11.2015 31.05.2016 OUDU 1266/2015 Informace k dani z nemovitých věcí od 1.1.2016
06.11.2015 24.11.2015 OUDU 1267/2015 Návrh rozpočtu MiZ na rok 2016
03.11.2015 31.12.2015 OUDU 1199/2015 Upozornění ÚP pro držitele průkazu ZTP/P
12.10.2015 15.11.2015 Informace HZS - říjen 2015
30.09.2015 16.10.2015 OUDU 1072/2015 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Žádost o zrušení ochranných pásem vodních zdrojů- Dubická zemědělská
29.09.2015 29.10.2015 OUDU 1045/2015 Výzva vlastníkům lesa
11.09.2015 15.11.2015 OUDU 1011/2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
31.08.2015 30.11.2015 OUDU 955/2015 Informace k placení daní + seznam pokladen FÚ od 1.9.2015
24.08.2015 24.09.2015 OUDU 939/2015 Ukončení provozu pokladen prů výběr hotovostních plateb daní a poplatků na FÚ
17.08.2015 02.09.2015 OUDU 931/2015 Návrh OOP - Žádost o zrušení ochranných pásem vodních zdrojů - Dubická zemědělská a.s.
29.07.2015 14.08.2015 OUDU 871/2015 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
22.07.2015 07.08.2015 OUDU 850/2015 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
18.07.2015 18.08.2015 OUDU 832/2015 Program zlepšení kvality ovzduší - STŘEDNÍ MORAVA
13.07.2015 15.01.2016 OUDU 796/2015 ENERGO 2015 - výběrové šetření o energ. spotřebě v domácnostech
13.07.2015 18.08.2015 OUDU 795/2015 Zaslání veřejné vyhlášky
01.06.2015 17.06.2015 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
01.06.2015 17.06.2015 OUDU 628/2015 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
27.05.2015 14.06.2015 Nařízení SVS - momořádná VO - Květín
27.05.2015 12.06.2015 OUDU 618/2015 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
21.05.2015 09.06.2015 OUDU 646/2015 Závěrečný účet Svazku obcí MiZ za rok 2014
27.04.2015 13.05.2015 OUDU 480/2015 Pro včelaře: Oznámení o aplikaci přípravku
27.04.2015 13.05.2015 OUDU 479/2015 Mimořádná veterinární opatření
01.04.2015 22.06.2015 OUDU 348/2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
25.03.2015 28.04.2015 OUDU 333/2015 ÚP Dubicko - veřejné projednání
20.03.2015 20.04.2015 OUDU 317/2015 Žádost o zveřejnění VN_restituce_ŠU_20032015
12.03.2015 30.04.2015 OUDU 281/2015 Informace HZS - březen 2015
24.02.2015 12.03.2015 OUDU 207/2015 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
20.02.2015 24.11.2015 OUDU 199/2015 Informace pro veřejnost - nemovitosti s nejednoznačným vlastníkem
20.02.2015 15.04.2015 OUDU 201/2015 Informace HZS - únor 2015
17.02.2015 03.04.2015 OUDU 191/2015 Dražební vyhláška
16.02.2015 20.02.2015 OUDU 178/2015 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje dne 20.2.2015
06.02.2015 11.05.2015 OUDU 150/2015 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
29.01.2015 02.03.2015 OUDU 117/2015 Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Police
29.01.2015 02.03.2015 OUDU 117/2015 Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Police
26.01.2015 11.02.2015 OUDU 99/2015 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví
12.01.2015 15.03.2015 OUDU 48/2015 Informace HZS
09.01.2015 25.01.2015 OUDU 32/2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
08.01.2015 12.02.2015 OUDU 22/2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
01.01.2015 31.12.2015 OUDU 786/2014 Informace pro veřejnost - nemovitosti s nejednoznačným vlastníkem
03.12.2014 19.12.2014 OUDU 1266/2014 Návrh rozpočtu VP na rok 2015
24.11.2014 11.12.2014 OUDU 1216/2014 Návrh rozpočtu MiZ na rok 2015
15.10.2014 31.10.2014 OUDU 1042/2014 Exekuční příkaz
23.09.2014 18.10.2014 OUDU 949/2014 OUDUs 586/2014/RL dubicko 13NC954/2014, vyhláška
11.08.2014 27.08.2014 OUDU 842/2014 Rozhodnutí o povolení výjimky
01.08.2014 20.08.2014 OUDU 799/2014 VV - ÚP Dubicko - společné jednání
26.07.2014 26.08.2014 Záměr na převod nemovitého majetku
16.07.2014 31.10.2014 Uzavírky silnic - Zábřeh a okolí - červenec-říjen 2014
16.06.2014 02.07.2014 Rozpočet svazku VP na r. 2014 a jeho plnění k 31.5.2014
10.06.2014 20.06.2014 OUDU 616/2014 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje
29.05.2014 14.06.2014 OUDU 552/2014 Nařízení SVS
26.05.2014 31.08.2014 Oznámení o zahájení stavby
21.05.2014 06.06.2014 OUDU 521/2014 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2013
14.05.2014 30.11.2014 OUDU 497/2014 Publicita VPP 10/2013 - 03/2014
14.05.2014 30.05.2014 OUDU 491/2014 Nařízení SVS
14.05.2014 30.05.2014 OUDU 490/2014 Nařízení SVS
14.05.2014 30.05.2014 OUDU 489/2014 Nařízení SVS
28.04.2014 02.06.2014 OUDU 436/2014 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014
24.04.2014 31.05.2014 Informace FÚ k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti v r. 2014
24.04.2014 31.05.2014 Informace FÚ - Daň z nemovitých věcí v roce 2014
24.04.2014 03.05.2014 Hasiči informují - nebezpečí při pálení čarodějnic
02.04.2014 11.04.2014 OUDU 342/2014 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje
31.03.2014 16.04.2014 OUDU 336/2014 Stavební povolení
24.03.2014 30.04.2014 Hasiči informují - Nebezpečí při vypalování trávy
24.03.2014 25.04.2014 OUDU 318/2014 Informace pro veřejnost
20.03.2014 05.04.2014 OUDU 308/2014 Nařízení Státní veterinární správy
19.03.2014 24.04.2014 OUDU 304/2014 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
13.03.2014 29.03.2014 OUDU 278/2014 Nařízení SVS - ukončení MVO - nákaza ryb
05.03.2014 05.04.2014 OUDU 246/2014 Veřejná vyhláška - bobr evropský
25.02.2014 13.03.2014 OUDU 215/2014 Veřejná vyhláška 6/2014
19.02.2014 11.05.2014 OUDU 203/2014 Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech
17.02.2014 31.08.2014 OUDU 189/2014 Publicita VPP 03-12/2013
17.02.2014 05.03.2014 OUDU 199/2014 Oznámení zahájení stavebního řízení
10.02.2014 14.02.2014 OUDU 144/2014 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje
23.01.2014 12.03.2014 OUDU 94/2014 Nařízení Státní veterinární správy pro uživatele honiteb
18.12.2013 17.01.2014 OUDU 1226/2013 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
09.12.2013 19.12.2013 OUDU 1175/2013 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje
03.12.2013 10.12.2013 OUDU 1152/2013 Rozpočet 2014 + Rozpočtový výhled 2015-2017 - MiZ
02.12.2013 17.12.2013 Návrh rozpočtu VP na rok 2014
18.11.2013 22.11.2013 OUDU 1097/2013 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje
12.11.2013 28.11.2013 OUDU 1076/2013 Nařízení Státní veterinární správy - listopad 2013
05.11.2013 05.02.2014 Oznámení o zamýšleném převodu
04.11.2013 05.12.2013 OUDU 1052/2013 Platnost obnoveného katastrálního operátu
09.10.2013 25.10.2013 OUDU 984/2013 Nařízení Státní veterinární správy
30.09.2013 07.11.2013 OUDU 946/2013 Dražební vyhláška č. D 35/2013
23.09.2013 15.11.2013 OUDU 929/2013 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2013 27.09.2013 OUDU 912/2013 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje
10.09.2013 15.11.2013 OUDU 870/2013 Strukturální šetření v zemědělství 2013
04.09.2013 20.09.2013 OUDU 881/2013 Nařízení Státní veterinární správy
26.08.2013 11.10.2013 Oznámení o dokončení katastrálního operátu
21.08.2013 06.09.2013 OUDU 827/2013 Nařízení SVS
08.08.2013 31.08.2013 Hasiči informují - Nebezpečí při žňových pracích
08.08.2013 24.08.2013 OUDU 781/2013 Nařízení SVS- MVO VHS
06.08.2013 12.08.2013 Zákaz pálení
08.07.2013 24.07.2013 Nařízení SVS
19.06.2013 28.06.2013 OUDU 681/2013 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
12.06.2013 31.12.2013 Publicite VPP 10/2012 - 3/2013
11.06.2013 27.06.2013 Nařízení Státní veterinární správy
10.06.2013 07.08.2013 OUDU 628/2013 Dokumenty 120 EX 1098/09-147-Další dražební jednání
22.05.2013 13.06.2013 Závěrečný účet SO MiZ 2012
21.05.2013 06.06.2013 OUDU 588/2013 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
20.05.2013 20.09.2013 Hasiči informují - Nebezpečí proměnlivosti počasí
16.05.2013 03.06.2013 Příloha VP 2012
16.05.2013 03.06.2013 Výkaz zisku a ztráty VP 2012
16.05.2013 03.06.2013 Rozvaha VP 2012
16.05.2013 03.06.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu VP za rok 2012
16.05.2013 03.06.2013 Závěrečný účet VP 2012
16.05.2013 03.06.2013 Zpráva o výsledku hospodaření VP za rok 2012
16.05.2013 16.05.2013 Zpráva o výsledku hospodaření VP za rok 2012
29.04.2013 31.05.2013 Informace FÚ - Tisková zpráva k placení daně z nemovitostí
24.04.2013 10.05.2013 OUDU 509/2013 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
24.04.2013 10.05.2013 OUDU 508/2013 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
24.04.2013 10.05.2013 OUDU 507/2013 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
22.04.2013 27.05.2013 OUDU 497/2013 Veřejná vyhláška FÚ
17.04.2013 31.05.2013 Informace FÚ - složenky - daň z nemovitosti od r. 2013
17.04.2013 31.05.2013 Informace FÚ - hromadné předpisy - daň z nemovitosti r. 2013
17.04.2013 26.04.2013 OUDU 487/2013 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
12.04.2013 31.05.2013 Hasiči informují - Nebezpečí při vypalování trávy
10.04.2013 31.10.2013 Publicita VPP 3/2012 - 2/2013
03.04.2013 17.05.2013 OUDU 426/2013 Veřejná vyhláška - územní plán
25.03.2013 10.04.2013 Nařízení Státní veterinární správy
26.02.2013 28.03.2013 OUDU 263/2013 Opakované usnesení o nařízení dražebního jednání
12.02.2013 22.02.2013 OUDU 200/2013 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
11.02.2013 21.03.2013 OUDU 191/2013 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
23.01.2013 31.03.2013 Hasiči informují
12.12.2012 21.12.2012 OUDU 1472/2012 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
03.12.2012 19.12.2012 OUDU 1412/2012 Přístřešek na dřevo
03.12.2012 18.12.2012 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2012
21.11.2012 07.12.2012 OUDU 1354/2012 Kopaná studna na par. č. 330 v k.ú. Dubicko
13.11.2012 04.12.2012 Návrh rozpočtu MiZ na rok 2013
29.10.2012 14.11.2012 OUDU 1213/2012 Pozvání k veřejnému ústnímu jednání
29.10.2012 14.11.2012 OUDU 1209/2012 Mimořádná veterinární opatření
22.10.2012 31.03.2013 Hasiči informují - nebezpečí v topné sezóně
22.10.2012 31.12.2012 Upozornění Policie ČR
12.10.2012 28.10.2012 OUDU 1154/2012 Rozhodnutí o umístění stavby - oplocení parcel
05.10.2012 30.04.2013 Publicita VPP_3-8/2012
01.10.2012 31.12.2012 Mimořádné opatření za dne 27.9.2012
27.09.2012 30.11.2012 Anketa
24.09.2012 15.11.2012 OUDU 1092/2012 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
24.09.2012 01.10.2012 Mimořádné opatření MZ
19.09.2012 05.10.2012 OUDU 1078/2012 Dražební vyhláška na par. č. 1962 v k.ú. Dubicko
14.09.2012 31.10.2012 Bezpečnostní leták - metanol
10.09.2012 21.09.2012 OUDU 1034/2012 26. zasedání Zastupitelstva Ol. kraje - 21.9.2012
05.09.2012 21.09.2012 OUDU 1016/2012 Přestavba sokolovny na multifunkční zařízení
03.09.2012 19.09.2012 OUDU 986/2012 Oznámení zahájení úz. řízení - oplocení parcel
08.08.2012 24.08.2012 OUDU 932/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
24.07.2012 01.09.2012 Hasiči informují - prázdninová nebezpečí
24.07.2012 09.08.2012 OUDU 852/2012 Zahájení řízení o prodloužení plat. úz. rozhodnutí
09.07.2012 25.07.2012 OUDU 809/2012 Nařízení KVS SVS pro Olomoucký kraj
19.06.2012 30.09.2012 Hasiči informují - otevřený oheň
19.06.2012 29.06.2012 OUDU 720/2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ol. kraje
18.06.2012 03.07.2012 OUDU 712/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
04.06.2012 04.07.2012 3. změna ROP
25.05.2012 18.06.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. Vodovodu Pomoraví 2011
25.05.2012 18.06.2012 Závěrčný účet Vodovodu Pomoraví 2011
24.05.2012 11.06.2012 OUDU 599/2012 Exekuční příkaz-Jílek_3
24.05.2012 11.06.2012 OUDU 598/2012 Exekuční příkaz-Jílek_2
24.05.2012 11.06.2012 OUDU 597/2012 Exekuční příkaz - Jílek
21.05.2012 11.07.2012 OUDU 552/2012 Veřejná vyhláška - územní plán Třeština
21.05.2012 05.06.2012 Výsledek přezkoumání hospodaření MiZ za rok 2011
21.05.2012 05.06.2012 Závěrečný účet MiZ za rok 2011
21.05.2012 05.06.2012 OUDU 573/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
17.05.2012 20.06.2012 Hasiči informují-nebezpečí proměnlivosti počasí
17.05.2012 26.05.2012 Den MiZ
15.05.2012 30.05.2012 OUDU 550/2012 Exekuční příkaz
14.05.2012 29.05.2012 OUDU 537/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
10.05.2012 25.05.2012 OUDU 529/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
09.05.2012 25.05.2012 OUDU 516/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípraku
30.04.2012 15.05.2012 OUDU 488/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
30.04.2012 15.05.2012 OUDU 487/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
23.04.2012 23.05.2012 5. výzva - dotace - MAS HP
23.04.2012 08.05.2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
19.04.2012 04.05.2012 OUDU 456/2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
16.04.2012 02.05.2012 Hasiči informují - pálení čarodějnic
16.04.2012 27.04.2012 OUDU 430/2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ol. kraje
12.04.2012 31.05.2012 Daň z nemovitosti 2012
12.04.2012 27.04.2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
12.04.2012 27.04.2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
11.04.2012 31.10.2012 Publicita VPP
11.04.2012 16.05.2012 Dražební jednání
02.04.2012 17.04.2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
30.03.2012 16.04.2012 Pro včelaře: Oznámení aplikace přípravku
15.03.2012 31.03.2012 OUDU 306/2012 Nařízení KVS SVS pro Olomoucký kraj ze dne14.3.2012
12.03.2012 27.03.2012 Veřejná vyhláška - Janhuba
13.02.2012 31.12.2012 Tísňová linka 112
09.02.2012 31.03.2012 Finanční arbitr
02.02.2012 14.03.2012 Výběrové řízení - zdravotnictví
02.02.2012 17.02.2012 veřejná vyhláška_Janhuba
28.11.2011 13.12.2011 OUDU 1214/2011 novostavba rodinného domu - El. podání přijaté dne - 25.11.2011
22.11.2011 07.12.2011 Návrh rozpočtu svazku VP na r. 2012
14.11.2011 29.11.2011 Návrh rozpočtu MiZ na r. 2012
08.11.2011 10.02.2012 Usnesení OS Šumperk
17.10.2011 01.11.2011 OUDU 1095/2011 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby
13.10.2011 15.02.2012 OUDU 1093/2011 Nařízení KVS č. 16 - El. podání přijaté dne - 13.10.2011
12.10.2011 30.11.2011 Relace civilní ochrany
12.10.2011 27.10.2011 OUDU 1063/2011 Výstavba řadových domků Na Tvrzi
05.10.2011 15.11.2011 OUDU 1043/2011 Žádost o zveřejnění
05.10.2011 20.10.2011 OUDU 1038/2011 Návrh výroku územního rozhodnutí - RD na par. č. 339/7

aktuální dokumenty kategorie Informace z jiných úřadů

Jste zde: Úvod > Úřední deska > Informace z jiných úřadů

© 2011 Obec Dubicko | Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Úvodní strana | Kontaktní informace | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti